Nhập tên game/phần mềm bạn đang cần hoặc đơn giản là bạn muốn giới thiệu game/phần mềm hay để ad cập nhật đến mọi người.

Điền thông tin vào Form bên dưới sau đó nhấn Gửi. Thông tin yêu cầu sẽ được gửi vào Google Sheet, bạn có thể kiểm tra tại đây.